Logga in

Hur fungerar elementen (radiatorerna)?

Vad gör jag om jag får problem med elementen (radiatorerna)?

Kontakta styrelsen: om-nagot-hander/ventilation-och-varme

Hur fungerar elementen (radiatorerna)

Radiatorn är en värmare som syftar till att förse rummet med energi så att temperaturen, oberoende av yttertemperaturen, ska vara cirka 22 grader när termostaten har högsta inställningen.
Det är det varma vattnet i radiatorn som avger energi till rummet. När vattnet avger energi svalnar det, vilket innebär att radiatorn är varm upptill, där det varma vattnet går in, och svalare nertill, där returledningen sitter.

Viktigt!
Hela radiatorn ska alltså inte vara varm, men ju kallare ute desto varmare överdel på radiatorn.

Hur fungerar termostaterna?
Termostaterna spar energi eftersom de automatiskt känner av rummets temperatur. Man kan självklart bestämma själv om man vill ha svalare i rummet genom att vrida temperaturskalan medurs tills lämplig temperatur uppnås.

7 på termostaten motsvara ca 22 grader i rummet, 5 på termostaten motsvarar ca 18 grader.
Om rummet tillförs energi via t.ex. solinstrålning eller om många elektriska maskiner är igång, så reglerar termostaten automatiskt tillförseln av vatten till radiatorn.

Termostaten måste kunna känna rumstemperaturen. Möbler, gardiner, elementskydd mm. kan lura termostaten vilket kan innebära att det blir kallare i rummet.

OBS! Lufta inte elementen själv, vattenmängden i systemet fördelades jämt till samtliga lägenheter vid injustering. Meddela styrelsen ifall lägenheten inte håller tillräcklig temperatur.

Om ett element behöver plockas bort tillfälligt, exempelvis under renovering i en lägenhet, så måste styrelsen meddelas i god tid innan så att hantverkarna kan få tillgång till avstängning av vatten samt påfyllning av systemet. Detta bör aldrig utföras under årets kalla månader. Element får inte permanent demonteras.

Kostnader
Energikostnaden utgör idag en mycket stor del av den totala fastighetskostnaden. En grads räkning minskar energikostnaden med 5% vilket ger en stor årlig besparing.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.