Logga in

Vad är en bostadsrättsförening (Brf)?

Bostadsrättsföreningens ändamål

Lagen säger att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Med bostadsrätt menas den rätt en medlem i föreningen har pga föreningens upplåtelse. Föreningens upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt skall ske mot nyttjande och utan tidsbegränsning.

Denna lite högtravande juridik innebär kortfattat att du som bostadsrätts innehavare inte äger din lägenhet utan att du har en nyttjanderätt på obegränsad tid till lägenheten genom ditt medlemskap i föreningen.

Det innebär också att du inte kan bygga om lägenheten hur som helst utan föreningens tillstånd eller hindra föreningen att vidta åtgärder i lägenheten.

De åtgärder som föreningen vidtar beslutas av föreningsstämman eller av den av föreningsstämman valda styrelsen.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att man är med och bestämmer om sitt boende. Man är delaktig i skötseln och måste ta sitt ansvar i föreningen. Tänk på att du som medlem har ett direkt ansvar för ditt boende och att du är en del av en förening som vi alla skall trivas.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.