Logga in

Mäklarinformation

Information om brf Ydal

Avgiftshöjningar

Det finns inga beslut om avgiftshöjningar än, men avgfiten kommer troligen att höjas vid årsstämman i mars 2023. Anledningen är huvudsakligen ökade kostnader.

Kommande renoveringar

Vi har en långsiktig underhållsplan men inga större renoveringar de allra närmaste åren. Renoveringar finansierar vi huvudsakligen via den yttre reparationsfonden.

Länk till utförda renoveringar

Avgiften till föreningen

Vi har kvartalsavgift. Där ingår värme, varm- och kallvatten och kabelteve (Tele2). Bostadsrättstillägg ingår inte utan där är det viktigt att medlemmen har det via sin hemförsäkring.

Gemensamma avtal

Vi har bredband via gruppavtal med Telenor som vi tar ut en extra avgift för. Hastigheten på bredbandet är 150-250 Mbit/s fiber.

Parkeringsplatser

Föreningen har inga parkeringsplatser. Flera medlemmar hyr parkeringsplats på den närliggande Salaplan av Uppsala parkering. I övrigt hänvisar vi till bostadsparkering längs gatorna.

Gemensamma ytor

I källaren finns tvättstuga, hobbyrum, festlokal och bastu. Vi tar ut mindre avgifter för tvättstuga, festlokal och bastu. I ett uthus på gården har varje lägenhet en cykelplats. Trädgården är självklart gemensam. Vi har också ett separat hus för sophantering med flera fraktioner samt ett uppvärmt utrymme för barnvagnar.

Förråd i källaren

Varje lägenhet har två källarförråd som upplåts med nyttjanderätt.

Energideklaration

Se separat dokument.

Radonmätning

Vi har genomfört radonmätning. En lägenhet har något förhöjda värden vilket vi håller på att åtgärda.

Juridisk person

Vi accepterar inte juridiska personer som köpare.

Delat ägande

Vi tillåter delat ägande där den som bor i lägenheten måste äga minst 10 %. Vi vill självklart att den som bor i lägenheten skriver sig där.

Andrahandsuthyrning

Vi är mycket restriktiva med andrahandsuthyrning. När vi beviljar den sker det normalt på ett halvår med möjlighet till förlängning till sammanlagt ett år. Vid särskilda skäl, till exempel studier utomlands, har vi beviljat längre tid. Vi tar ut en avgift för andrahandsuthyrning på 10 % av basbeloppet per helår.


Rutiner vid överlåtelse

Överlåtelseavtalet skickas till föreningen via Fastum. Det är viktigt att överlåtelseavtalet skickas den här vägen och INTE direkt till föreningen, då det kommer orsaka en längre handläggningstid. När överlåtelseavtalet är registrerat kommer ni att få ett e-postmeddelande som bekräftar detta.
https://maklarservice.fastum.se/

Nycklar lämnar säljarna över direkt till köparna. Säljarna bör intyga att det är alla nycklar som överlämnas (de ursprungliga 3 nycklarna plus eventuella extrabeställda). Om det finns borttappade nycklar förespråkar vi att säljaren byter låscylinder (Certego har hand om vårt låssystem) och beställer tre nya nycklar.

Vi har taggar till portarna. Säljaren överlämnar sina taggar i samband med lägenhetsnycklarna och vi själva programmerar om dem i samband med tillträdet.

Marken

Föreningen äger marken som fastigheten ligger på.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.