Logga in

Om oss

Detta är Brf Ydal...

I slutet av 1933 upplystes Uppsalabor om att Anders Diös skulle uppföra en ny fastighet på Höganäsområdet. Annonsen fick stort gensvar och Anders Diös fick snart köpare. Om man kunde skrapa ihop pengar till insatsen var detta ett verkligt tillfälle och många var trötta på sina mörka, trångbodda lägenheter utan moderniteter. Till och med såldes en lägenhet mer än det fanns på ritningarna!

Vid denna tid började Uppsala-slätten just vid Höganäs- och Väderkvarns¬gatorna, alldeles utanför industriområdet med Mejeriet, cykelfabrikerna Nymans (Crescent) och Fram, Kvarnen, Spannmålsilos, Skofabrik m.fl. Och vid Höganäs¬parken låg Lantgården Höganäs som gav området sitt namn.

Den 17 september 1934 invigdes huset. Blommor, flaggor och elektriska lampor prydde gården. Ett musikstycke uppfördes och tre tal åhördes av de ca 300 närvarande. Sedan vidtog en s.k. hemutställning där man stolt visade upp hur man skulle inreda sin nya fina lägenhet med gasspis i köket på ett modernt sätt.

Man visade också upp de två moderna tvättstugorna med de vedeldade tvättmaskinerna och de två torkrummen. Ena tvättstugan är nu bastu och ett torkrum är samlingslokal. Utställningen besöktes, under de fyra dagar den pågick, av 5 000 personer. De första medlemmarna flyttade in i slutet av september.

Under kriget inreddes ett av torkrummen till skyddsrum av medlemmarna. Gasmaskerna förvarades i mangelrummet. Kol- och kokstilldelningen var snålt tilltagen och kolkällaren -nuvarande hobbyrummet- var i det närmaste tom när en styrelsemedlem cyklade ut till en bonde för att köpa ved, som med gemensamma ansträngningar höggs upp. Men kriget kunde inte stoppa 10-års jubiléet som firades med dans och kaffe i torkrummet. Bullarna kom från husets egen bagare som drev ”Möllers Finbageri” i källarlokalen mot Väderkvarnsgatan. Numer är bageriets skafferi inrett till styrelserum och resten hyrs ut.

I lokalen mot Salagatan fanns från början en Syateljé för att därefter under mer än trettio år fram till 1995 härbärgera Olssons Radio & TV. Även den lokalen hyrs ut av föreningen.

Fastigheten har under årens lopp renoverats med en grundförstärkning och fasadrenovering 1962, utbyte av gasspisar till elspisar 1964, byte av takpannor 1986, byte av all el 1989, trapphusmålning 1992 och vvs, badrum, fasad, fönster och bastu 1996. All takplåt byttes ut och dräneringen runt huset åtgärdades 2012/13. Samtidigt byggdes ett nytt sophus mot Väderkvarnsgatan. Under 2015 renoverades tvättstugan. Vindarna byggs ut vartefter, varför ingen bostadsrättshavare har ”rätt” till något vindsförråd. Idag tillhör Brf Ydal ett skyddsvärt område inom Uppsala kommun där både byggnader och gårdar är typiska för orten och tiden de byggdes. Husen i området är alla ritade av en och samma arkitekt, Gunnar Leche, och har en samman-hållen prägel. Typiska drag är fasaderna som är grovt slammade i grönt, rött och gult, starkt framhävda entréer med spröjsade trapphusfönster och rymliga gårdar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.